Nova inscripció

XVIII Clàssic Perafort Tarragona

XVIII Clàssic Perafort Tarragona

17/06/2023

Amb aquesta sol·licitud els sol·licitants declaren conèixer el reglament, acceptant-lo i es compromenten a complir totes les normes que siguin dictades per la comissió organitzadora. Al mateix declaren que el vehicle inscrit està vigent de la seva assegurança i ITV per circular per les vies públiques. Els participants es faran responsables dels danys que ells mateixos es puguin ocasionar.

Tancament de les inscripcions: 15/06/2023 o al cobrir les 60 places.

Conductor

Acompanyant

Vehicle

Modalitat i categoria

Categoria

Drets d'inscripció

Preu d'inscripcio per vehicle: 175 per vehicle.

Forma de pagament

Forma de pagament de la inscripció

Informació sobre el pagament per transferència bancària

IMPORTANT: AL REALITZAR EL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA, INDIQUEU CLARAMENT EL NOM I COGNOMS DEL CONDUCTOR.

Pagament: Mitjançant ingrés o transferència a OpenBank, ES03 0073 0100 5105 0618 0211, a nom d'Escuderia Costa Daurada.

Cal enviar el justificant de pagament per correu electrònic a inscripcions@escuderiacostadaurada.com.

IMPORTANT

És responsabilitat del participant portar l'assegurança i l'ITV del vehicle vigent.

No es deixarà participar a cap vehicle sense ITV i assegurança vigent.


Tornar a la llista d'inscrits