Nova inscripció

2n Clàssic Llinars

2n Clàssic Llinars

02/03/2024

Amb aquesta sol·licitud els sol·licitants declaren conèixer el reglament, acceptant-lo i es compromenten a complir totes les normes que siguin dictades per la comissió organitzadora. Al mateix declaren que el vehicle inscrit està vigent de la seva assegurança i ITV per circular per les vies públiques. Els participants es faran responsables dels danys que ells mateixos es puguin ocasionar.

Tancament de les inscripcions: 29/02/2024 o al cobrir les 60 places.

Conductor

Acompanyant

Vehicle

Modalitat i categoria

Tipus d'inscripció
Categoria

Drets d'inscripció

Preu d'inscripcio per vehicle: 195 per vehicle.

Forma de pagament

Forma de pagament de la inscripció

Informació sobre el pagament per transferència bancària

IMPORTANT: AL REALITZAR EL PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA, INDIQUEU CLARAMENT EL NOM I COGNOMS DEL CONDUCTOR.

Pagament: Mitjançant ingrés o transferència a CaixaBank, ES84 2100 3339 5622 0004 2250. Indicar NOM DEL CONDUCTOR i RALLY LLINARS a l'hora de fer la transferència..

Cal enviar el justificant de pagament per correu electrònic a info@grup5classicrally.com.

IMPORTANT

És responsabilitat del participant portar l'assegurança i l'ITV del vehicle vigent.

No es deixarà participar a cap vehicle sense ITV i assegurança vigent.


Tornar a la llista d'inscrits